Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

pawel

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

strona 01

strona 02

strona 03

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

strona 04

strona 05

strona 06

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ulotka LO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

3D259261B 03EC 5853 65C8 C7A4D2241363Sukcesem zakończyła się intensywna innowacja pedagogiczna pt. ”Trening Kreatywności” prowadzona od października 2019r. w klasie 4a SP w ramach lekcji wychowawczych. Celem głównym innowacji było rozwijanie twórczego, kreatywnego myślenia i działania uczestników zajęć, kształcenie umiejętności uczenia się poprzez wprowadzanie technik usprawniających pracę lewej półkuli mózgu. Dzięki aktywności i zaangażowaniu w tego rodzaju zajęciach uczniowie rozwinęli między innymi umiejętności samodzielnego planowania uczenia się, wzrosła ich wiara we własne możliwości z zakresu kreatywnego działania. Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 4a za okazaną pomoc, dobroć i życzliwość w realizacji innowacji.

Elwira Kowalczyk i Monika Bejuk