lab inf0039 stycznia klasa 7a podczas lekcji informatyki miala za zadanie usunąć błędy oprogramowania - wykorzystano sprzęt lego spike, który został pozyskany z programu "Laboratoria Przyszłości". 

lab1a07.11.2022 podczas lekcji biologii z klasą 8d o temacie "Dziedziczenie grup krwi u człowieka" wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Podczas lekcji wykorzystano rzutnik do odczytu materiałów zawierających omawiane treści.

fizyka laboratoria003Lekcja fizyki: Uczniowie klasy 7a badali doświadczalnie Prawo Archimedesa. Na każde ciało zanurzone w wodzie działa siła wyporu zwrócona ku górze i co do wartości równa ciężarowi wypartej wody. Uczniowie mogli naocznie zbadać, dlaczego zanurzeni w wodzie są lżejsi, doświadczenie wykonane dzięki zestawowi do badania Prawa Archimedesa pozyskanego z programu Laboratorium Przyszłości

Koło informatyczne cieszy się dużym zainteresowaniem. Po części jest to zasługa nowego sprzętu pozyskanego z programu #LaboratoriaPrzyszłości. To właśnie na zajęciach koła możemy pogłębiać nasze zainteresowania informatyczne w sposób praktyczny. Myślą przewodnią, która przyświecała nam podczas ostatnich zajęć była ekologia. Skupiliśmy się na projektowaniu chwytaków (tzw. sprzątaczy). Zadanie uczniowie wykonali perfekcyjnie. Zajęcia te sprawiają wiele frajdy oraz pozwalają na usprawnienie motoryki małej jak i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Największą satysfakcją dla ucznia jest poprawne zaprogramowanie robota, który wykonuje zapisane polecenia tzw. program.

Lekcja biologii - temat "Systematyka organizmów. Przegląd królestw." Na zajęciach uczniowie między innymi obserwowali przy użyciu mikroskopów pozyskanych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości protisty oraz rośliny tworzące odrębne królestwa.

20221215 1234441