Kadra z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Artman Ineza- terapeuta pedagogiczny,
Bejuk Monika- nauczyciel specjalny i współorganizujący, trener umiejętności społecznych,
Bińkowska Marzena- logopeda,
Boguszewska Dorota- pedagog szkolny,nauczyciel prowadzący Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne oraz Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;
Gąsiorowska Anna- nauczyciel specjalny i współorganizujący,
Malanowska Marta- pedagog i nauczyciel specjalny
Rostkowska Renata- psycholog
Sobolewska Izabela- nauczyciel specjalny i współorganizujący