ulotka LO

3D259261B 03EC 5853 65C8 C7A4D2241363Sukcesem zakończyła się intensywna innowacja pedagogiczna pt. ”Trening Kreatywności” prowadzona od października 2019r. w klasie 4a SP w ramach lekcji wychowawczych. Celem głównym innowacji było rozwijanie twórczego, kreatywnego myślenia i działania uczestników zajęć, kształcenie umiejętności uczenia się poprzez wprowadzanie technik usprawniających pracę lewej półkuli mózgu. Dzięki aktywności i zaangażowaniu w tego rodzaju zajęciach uczniowie rozwinęli między innymi umiejętności samodzielnego planowania uczenia się, wzrosła ich wiara we własne możliwości z zakresu kreatywnego działania. Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 4a za okazaną pomoc, dobroć i życzliwość w realizacji innowacji.

Elwira Kowalczyk i Monika Bejuk

plakat dzien ziemi p tomaszkiewiczAF8BC12C BC7A AB3C 33F2 F1E8704801EAKolejny raz obchodzimy w naszej szkole Dzień Ziemi. W ramach edukacji ekologicznej uczniowie utrwalali nawyki w dziedzinie segregacji odpadów. W trudnych warunkach pracy zdalnej uczniowie przygotowali prezentacje, plakaty, napisali wiersze. Swoimi pracami zachęcają społeczeństwo do dbania o środowisko przyrodnicze.

klasy sportowe

Kondolencje anna rekawek

mama p rekawek