Kadra administracyjna szkoły:

Banasiak Dorota
Felińczak Ryszard
Gawin Renata
Jankowska Aleksandra
Kowalczyk Magdalena
Kudrewicz Anna
Olkowicz Joanna
Tomczak Jolanta
Wróblewska Anita
Zielińska Marzena
Ziółkowska Katarzyna
Zubik Adrianna