Szanowni Rodzice uczniów klas IV-VIII SP oraz LO
W okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. szkoła będzie prowadziła zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII SP oraz II – III LO. Zajęcia wspomagające są elementem wsparcia uczniów po powrocie z nauczania zdalnego i mają pomóc w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Na początek (na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i analizy nauczycieli) proponujemy wspomaganie z przedmiotów egzaminacyjnych, czyli: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. W uzależnieniu od liczby zgłoszonych uczniów, będziemy mogli zmodyfikować zestaw przedmiotów. Głównym warunkiem zakwalifikowania uczniów na zajęcia wspomagające jest złożenie pisemnej deklaracji przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Wspomnianą deklarację należy złożyć w szkole (u wychowawcy lub w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021 r. do godziny 12.00. Druk deklaracji jest dostępny w plikach szkoły w Librusie, na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz u wychowawców klas.
Bardzo prosimy o wypełnianie deklaracji udziału w zajęciach – od liczby uczniów jest uzależnione powstanie grupy, która nie może liczyć mniej niż 10 uczniów.


Pozdrawiam
Dorota Chrobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach

 

Deklaracja uczestnictwa ucznia - SP (pdf.pdf)

Deklaracja uczestnictwa ucznia - LO (pdf.pdf)

W bieżącym roku szkolnym klasa 5a brała udział w projekcie edukacyjnym „Inspiruję do nauki”. Dzięki Fundacji Uniwersytet Dzieci w Krakowie uczniowie realizowali cykl warsztatów odnośnie sposobów uczenia się. Rozwijali kompetencje kluczowe poprzez: planowanie nauki, dostosowanie warunków domowych i szkolnych do nauki, określanie stylów uczenia się oraz przez konkretne metody, techniki i pomysły na uczenie się. Poznali kilka szybkich metod na odstresowanie się.  Po odbyciu warsztatów uczniowie sami stwierdzili, że planowanie nauki, uczenie się przez doświadczenie, przez ćwiczenia, przez robienie mapy myśli, opasek ze „ściągami” i wiele innych metod prowadzi do ich rozwoju. Już nie mogą doczekać się udziału kolejnym projekcie edukacyjnym.

Elwira Kowalczyk

obraz 2021 06 21 132052

obraz 2021 06 21 123351

ekologiczna zabawka001W naszej szkole został przeprowadzony konkurs „Ekologiczna zabawka”, który był adresowany dla klas „0-III” SP. Dzieci wykonały wspaniale zabawki z materiałów recyklingowych. Konkurs miał na celu poszerzanie świadomości ekologicznej i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Kaja Spychała - kl. I b, II miejsce - Anna Hippman – kl. I c, III miejsce – Roman Kowalczyk i Jędrek Skrzypczak – kl. II b. Osoby wyróżnione to: Hanna Górniewicz i Dominik Sikora – kl. I b.
Gratulujemy wspaniałych pomysłów!

Dorota Szendlermajer-Grudzińska