Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice

W związku z pismem OKE w Poznaniu informuję, że nastąpiła zmiana daty wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 9 lipca 2021 r. na terenie szkoły (miejsce uzależnione od warunków pogodowych) odbędzie się odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zdających z klasy VIII A zapraszam o godzinie 12.00, a z klasy VIII B o godzinie 12.30.

Proszę zaopatrzyć się w maseczkę ochronną i długopis.

Zaświadczenie może odebrać osobiście zdający lub jego rodzic w ww. terminie lub w innym dniu powszednim (po 9.07.2021) w godzinach 7.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zdający mają dostęp do swoich wyników od dnia 2 lipca od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od wychowawcy loginu i hasła. 

Dorota Chrobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach

moda na niepalenie002W naszej szkole odbył się konkurs „Palenie jest szkodliwe i niemodne”. Dzieci z klas „I-III” SP wykonały wspaniałe prace plastyczne, które propagują wiedzę o zdrowym stylu życia i poszerzają wiedzę o szkodliwości palenia papierosów. I miejsce w konkursie zajęła Hanna Górniewicz z klasy 1 b, drugie miejsce - Sebastian Wróblewski - kl. 3 b, trzecie miejsce - Aleksandra Włodarczyk - kl. I b. Gratulujemy!

Dorota Szendlermajer-Grudzińska

 

Szanowni Państwo,

dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 (czas trwania ok. 1 godz.) odbędzie się konferencja w trybie on-line dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego, na temat szczepień nastolatków w wieku 12+.

Rejestracja odbywa się za pomocą strony internetowej od 23 czerwca 2021 r.

Link do wydarzenia zostanie przesłany drogą mailową w przeddzień konferencji, na adres mailowy podany w arkuszu rejestracyjnym podczas rejestracji.

Informacje potrzebne do rejestracji to:

  • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. K. Makuszyńskiego w Lipianach lub Liceum Ogólnokształcące w Lipianach
  • Adres szkoły: 74-240 Lipiany, ul. Kościuszki 1
  • Powiat: Pyrzyce
  • Gmina Lipiany
  • Imię i nazwisko rodzica
  • Adres e-mail rodzica
  • Wiek dziecka