informacja

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Czarnek 
Minister Edukacji i Nauki

Załącznik: wytyczne dla klas I - III szkół podstawowych - wersja .pdf

 

 

W związku z trwającymi feriami zimowymi w okresie kwarantanny narodowej informuję, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pyrzycach zapewnia wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży. W razie konieczności skorzystania z naszych usług, prosimy o kontakt telefoniczny – 91 5700744.

Odsyłamy również do naszej strony internetowej: www.poradniapyrzyce.pl, oraz profilu na portalu społecznościowym fb, gdzie zamieszczamy informacje, wskazania i zalecenia do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto, w razie potrzeby, jest możliwość kontaktu z psychologami, którzy udostępniają prywatne numery telefonów.

 

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny dwóch uczniów naszej szkoły, Paweł Baj i Michał Sobolewski, zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego konkursu z geografii.Chłopcom życzymy dużo sił i wytrwałości w przygotowaniach do ostatniego etapu oraz osiągnięcia zaszczytnego tytułu Laureata.
Renata Łukowska

Plakat Mistrz 2021a