Uczniowie z klas V – VI SP w ramach zajęć TUS biorą udział w projekcie „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój”. W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział w aktywnościach, podczas których będą rozpoznawać, oswajać i wyrażać własne emocje. Ponadto będą rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Projekt prowadzi Pani Monika Bejuk.

Innowacja programowo – metodyczna „Godziny wychowawcze ze światem" – program Polskiej Akcji Humanitarnej dla klas VII – VIII szkół podstawowych. Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębienia wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Nauczyciel realizujący program w klasie VII - Marzena Tomczak.

Wychowawca klasy II a Pani Beata Fras w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie MALI DETEKTYWI. JAKIE TAJEMNICE KRYJE ŚWIAT WOKÓŁ NAS? W ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji o tematyce przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Nauczyciel rozwinie u uczniów kompetencje związane z odbiorem i ekspresją muzyczna. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Zajęcia prowadzone Metodą Pytań i Doświadczeń, rozbudzą naturalną ciekawość i kreatywność uczniów.

W zgodzie ze sobą i innymi – umiejętność komunikacji to innowacja programowo metodyczna realizowana w klasie III a SP na zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła zainteresowań w roku szkolnym 2020/2021. Innowacja ma na celu kształtowanie u uczniów postaw społecznych. W szczególności ma zachęcać uczniów do poznania siebie i swoich uczuć, zapoznać ze sposobami skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nowymi oraz różnicami społecznymi, które pozwolą kształtować prawidłowe relacje rówieśnicze i społeczne. Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Beata Kaniewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W okresie od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 roku prowadzona będzie innowacja programowo - metodyczna w klasie 2 a SP pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III – edycj a II. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Koordynatorem innowacji jest Pani Beata Fras nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.