Innowacja ma celu: rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z narzędzi elektronicznych, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i integrację zespołów klasowych. Uczniowie klasy 8a oraz 3ALO podczas realizacji innowacji będą realizowali m.in. warsztaty z wypracowaniem „Domowego kodeksu odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych”, debatę na tematy zawiązane z korzyściami i zagrożeniami wykorzystywania sztucznej inteligencji, warsztaty Sharenting, zajęcia w plenerze „STOP z telefonem przez miasto”, eksperyment przebywania poza siecią przez określony czas. Nawiążemy również współpracę z fundacją „Dbam o Mój Zasięg”.  Autorami innowacji są Dagmara Rajkiewicz i Elwira Kowalczyk.

W roku szkolnym 2023/2024 powstał Klub Przyjaciół Biblioteki Szkolnej dla klas V i VI. Program przygotowany jest dla chętnych uczniów w celu rozwoju czytelnictwa, który ma ogromny wpływ na wyniki w nauce i wychowanie młodego człowieka. Na zajęciach można poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania biblioteki, rozwijać swoje zdolności manualne, organizacyjne i społeczne. Wyrabiane jest poczucie odpowiedzialności. Uczniowie mogą pomóc młodszym kolegom w doborze odpowiednich dla nich książek. Projekt realizowany jest pod kierunkiem Joanny Trojanowskiej.

Ta szkoła plakat II edycja Każdy inny 1

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół w Lipianach bierze udział w II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Głównymi celami projektu jest rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji, uwrażliwienie uczniów na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynator projektu: Monika Bejuk

W roku szkolnym 2023/24 międzynarodowy projekt edukacyjny "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki" realizowany będzie pod hasłem " Na tropach dobroczynności". Tegoroczna edycja stanie się świetną zabawą, dzięki której poprzez czytanie będziemy pielęgnować w dzieciach dobroczynność, kształcić umiejętności troszczenia się o siebie, innych i wszystko co nas otacza. Projekt będą realizować uczniowie klasy 2b pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Fras

Projekt EkoMisja w roku szkolnym 2023/24  realizowany jest przez klasę 3a i 3 b wraz z wychowawcami. 
Skąd się bierze żywność? To hasło przewodnie tegorocznej edycji EkoMisji. Temat przewodni wynika z celu zwiększania świadomości dzieci w wieku szkolnym, że hodowla i produkcja żywności wiąże się ze zużywaniem zasobów znajdujących się na ziemi. Niektóre z nich są wyczerpywalne dlatego należy nimi rozsądnie gospodarować oraz szanować, nie marnować!