baner

do zakładkiPo raz kolejny uczestnicy koła geograficznego wyruszyli w teren celem zbadania jakości wody jeziornej i gleby. Badania ukierunkowane były na mętność, twardość i pH wody oraz na zawartość azotanów w wodzie i glebie. Wyniki badań wykazały brak azotanów, dobrą mętność wody, średnią twardość i odpowiednią zawartość pH.

happeningUczniowie klas 4-8 SP podczas lekcji wychowawczych opracowywali zasady związane z ekologicznym sposobem życia, które zostały przedstawione społeczności szkolnej podczas happeningu z okazji Święta Ziemi. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że nasi uczniowie mają ogromną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W tym dniu również odbył się quiz dotyczący świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Moda na eko dotarła do naszej społeczności szkolnej.

IMG 3770Dnia 10.04.2024, w ramach realizacji projektu EKOPRACOWNIA klasa 6b udała się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Pyrzycach. Pracownik oczyszczalni, pani Małgorzata Dębek oprowadziła uczniów po zakładzie i opowiedziała o etapach oczyszczania ścieków oraz sposobów właściwego gospodarowania zasobami przyrody. Uczniowie zwiedzili zbiorniki oraz pomieszczenia laboratoryjne, a także mieli możliwość przeprowadzenia badań próbek oczyszczonych odpadów.

Renata Łukowska

lekcja wychowawczaPodczas godziny wychowawczej uczniowie klasy 5a mierzyli się z globalnymi wyzwaniami. Spotkali się w ekopracowni, żeby porozmawiać o etycznej modzie i o tym jak bardzo wpływa na wodne zasoby. Mieli też okazję dowiedzieć się ile wody potrzebne jest do wyprodukowania produktów, których codziennie używamy.