Szanowni Nauczyciele!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Przypominam, że od dnia 24.08.2020 r. nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora. W związku z tym proszę o codzienne odbieranie i odczytanie poczty służbowej, sprawdzenie informacji w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły oraz reagowanie na informacje od liderów zespołów.

Zespół doradczy (liderzy zespołów przedmiotowych, pedagog i wicedyrektorzy) zapraszam na spotkanie 19 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00.

Pozdrawiam
Dorota Chrobrowska

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach dzień 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy (wolne za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.) Szkoła w tym dniu będzie nieczynna.

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Ze względu na ograniczenia związane z bezpieczeństwem w czasie pandemii COVD-19 oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, informuję, że wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. według określonego harmonogramu.

Miejsce – plac apelowy przy budynku nr 2 (czerwonym)

Wejście – przez bramę od ul. Szkolnej

Klasa VIII a – godzina 13.00 - proszę wziąć ze sobą długopis

Klasa VIII b – godzina 13.30 - proszę wziąć ze sobą długopis

Bardzo proszę  rodziców o zabezpieczenie dzieci w maseczki ochronne.

Marzena Tańska
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Lipianach

 

akademia przedsiebiorczosci00127B9155D 8138 DEA3 4114 A963FD950FD1W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 2a SP realizowali innowację pedagogiczno-metodyczną pt. "Akademia przedsiębiorczości". Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, jako zajęcia dodatkowe w ramach koła zainteresowań. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości oraz motywowanie ich do samodzielnego i kreatywnego wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce. W czasie trwania innowacji dzieci rozwijały podstawowe funkcje poznawcze, umiejętności społeczne i kompetencje miękkie. Realizowali zajęcia poprzez zaznajomienie z zagadnieniami ekonomii i marketingu. Uczniowie poznali:
– historię pieniądza oraz jego funkcje i rodzaje
– popyt i podaż w gospodarce rynkowej
– różne zawody i branże gospodarki polskiej
– reklamę jako narzędzie marketingowe
– sposoby i zasady oszczędzania
– gry ekonomiczne (Monopoly, EuroBusiness, Farmer).
Zajęcia z przedsiębiorczości dla młodszych dzieci to w polskich szkołach wciąż nowość, dlatego zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród najmłodszych uczniów i będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.

korneliada new00402AF77A4 5B5B C7BC 5BC3 326D67D4985EW ostatnim tygodniu nauki uczniowie klas 1-2 wzięli udział w zdalnnej edycji turnieju wiedzy o patronie szkoły "KORNELIADA 2020". Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością w wykonywaniu turniejowych zadań. Pierwszaki używali różnorodnych technik plastycznych do przygotowania pracy "Ulubiony bohater z książek Kornela Makuszyńskiego". Uczniowie klas drugich projektowali strój, a trzecioklasiści przygotowywali zdrowe i kolorowe posiłki dla Koziołka Matołka. Rezultaty ich pracy docenili organizatorzy, a zresztą … zapraszamy do obejrzenia wyróżnionych prac.

B.Fras, B. Kaniewska J. Schmach

Uczniowie klasy 1a zakończyli projekt zatytułowany "Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?" Fundacji Uniwersytet Dzieci. Zrealizowaliśmy sześć tematów, z czego trzy zdalnie. Uczniowie pracowali nad swoimi emocjami, uruchamiali swoją wyobraźnię, poznali instrumenty smyczkowe, perkusyjne, a nawet te z recyklingu. Układali choreografię do tańca i komponowali własną muzykę, a także tworzyli swoje instrumenty.

B. Fras