Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

warsztaty przyrodnicze 2 20140423 2030286260Dnia 12 kwietnia 2014r. lipiańska młodzież brała udział w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez p. B. Fras i p. B. Kaniewską w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie ścieżki nad jeziorem Wądół w Lipianach, poprzez budowę lamp solarnych oraz promocję bogactwa przyrodniczego występującego na tym terenie” współfinansowanego ze środków Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013
Warsztaty odbyły się w dwóch etapach:

  • I etap–odbył się w godz. od 6.00 do 8.00. Przeprowadzono wówczas badanie gatunków i liczebności ptaków wodnych. Zmierzono temperaturę wody i wyszukiwano faunę wodną.
  • II etap rozpoczął się o godz. 18.30. Dokonano dalszych obserwacji fauny i flory linii brzegowej jeziora Wądół. Do badań wykorzystano mikroskopy i szkła powiększające z podziałką milimetrową. Warsztaty zakończyły się ogniskiem i poczęstunkiem w postaci pieczonych kiełbasek, bułek i napojów.

button galeria

SAM 313815 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Lipianach na lekcjach wychowawczych odbył się apel z okazji 74 rocznicy zbrodni katyńskiej.
Celem apelu było uczczenie ofiar zbrodni stalinowskiej.
Organizatorami były nauczycielki historii: Aneta Binkowska i Anna Anioł.

rajd pieszy do pyrzyc 1 20140416 175644670912 kwietnia 2014 roku odbył się pieszy rajd do Pyrzyc "SZLAKIEM NAJSTARSZYCH ZABYTKÓW PYRZYC". Z naszej szkoły w rajdzie uczestniczyło 17 uczniów i 3 nauczycieli. Każda szkoła prezentowała przygotowane informacje na temat zabytku miasta.

 

 

 

 

 button galeria

 

   wizyta w chorwacji 2 20140414 1428534955W ramach realizacji projektu edukacyjnego Comenius, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach wyjechali na wizytę partnerską do Chorwacji. Młodzież pod opieka p. Anny Czak (n-el j. angielskiego), p. Aleksandry Kowalskiej  (n-el j. angielskiego) i p. Beaty Kaniewskiej (n-el podstaw przedsiębiorczości) przebywała w miejscowości Cakovec od 3 do 8 kwietnia 2014r.
    Uczestnikami wizyty oprócz grupy z Polski była także grupa z Italii, Rumunii i Chorwacji. Podczas wyjazdu licealiści doskonalili znajomość porozumiewania się w języku angielskim oraz wymieniali wiedzę i doświadczenia z zakresu komunikacji niewerbalnej. Brali udział w warsztatach z pantomimy, przedstawiali prezentację multimedialną z sześciu aspektów komunikacji niewerbalnej oraz uczestniczyli w projekcji niemych filmów. Podjęte działania każdorazowo były analizowane i omawiane, młodzież pracowała w grupach nad poszczególnym zagadnieniami.  Wypracowane przez nich wnioski i spostrzeżenia posłużą w przyszłości do opracowania materiału prelekcyjnego z realizacji całego projektu.
    Oprócz zajęć i pracy wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych.  W Zagrzebiu zachwyciło wszystkich połączenie tradycji i nowoczesności. Zaś urokliwe Medimurie urzekło młodzież  winnicami i parkiem krajobrazowym z młynem wodnym w roli głównej. Najbardziej jednak zauroczyła wszystkich nadmorska Rijeka oraz Opatija, w której napotkano polski akcent-tablicę pamiątkową poświęconą marszałkowi J. Piłsudskiemu.
    Po tak owocnej wizycie młodzieży ciężko było się rozstać z nowymi znajomymi, a nawet przyjaciółmi. Na szczęście przed licealistami kolejna wizyta już w listopadzie, tym razem gospodarzami będą partnerzy projektu z Rumunii.

button galeria

  

DSC 03003 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i upominków za konkurs plastyczny pt. „Moja bezpieczna droga do szkoły” dla dzieci z klas I szkół podstawowych z terenu powiatu pyrzyckiego. Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci na poziomie szkoły podstawowej w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz wzbudzenie wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Komisja konkursowa oceniła 72 prace plastyczne zgłoszone przez 11 szkół, biorąc pod uwagę wartości artystyczne prac, inwencje twórczą autorów oraz oryginalności i atrakcyjności prac. Wyróżniona została również uczennica klasy Ib SP w Lipianach – Kamila Zielińska.

Gratulujemy.

gimnazjada - jzyki obce 3 20140403 170802638329 marca odbyła się w naszej szkole Powiatowa Gimnazjada z języka angielskiego i niemieckiego. Wzięło w niej udział 104 uczniów z 7 szkół:
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach
• Publicznego Gimnazjum w Przelewicach
• Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach
• Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach
• Zespołu Szkół w Lipianach
• Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach
• Zespołu Szkół w Kozielicach.
Kolejna edycja konkursu, którego w tym roku to my byliśmy gospodarzami, skierowana była do uczniów gimnazjum i miała na celu rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności językowych oraz zacieśnienie współpracy między gimnazjami powiatu pyrzyckiego. Uczniowie przez 60 minut zmagali się z testami, sprawdzającymi wiadomości gramatyczne, leksykalne oraz rozumienie ze słuchu, przygotowanymi przez niezależnych nauczycieli.
Podczas rozdania nagród, swoja obecnością zaszczycili nas: starosta Powiatu Pyrzyckiego Wiktor Tołoczko oraz burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski. Nagrody z ich rąk odebrali:

Czytaj więcej: Powiatowa Gimnazjada Języków Obcych