W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/22 klasa 7c brała udział w dodatkowych zajęciach z matematyki. W ramach wolontariatu prowadził je uczeń klasy III GIB z II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie - Jędrzej Rękawek. W myśl definicji  - ,,wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych”.

Uczniowie klasy 7c systematycznie, w każdą sobotę, mogli uczestniczyć online w spotkaniach ze starszym kolegą. Głównym celem spotkań było ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki oraz uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyniosły wymierne efekty.  Uczestnictwo w ciekawym przedsięwzięciu zaowocowało nie tylko konkretnymi umiejętnościami matematycznymi, ale również przyczyniło się do podniesienia jakości pracy własnej młodzieży, poprzez umiejętność efektywnego gospodarowania czasem wolnym.

moda na niepalenie001

zainspiruj sie nami 01001