Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. podaje do wiadomości:
ceny biletów miesięcznych szkolnych na miesiąc wrzesień 2023 wynoszą:
1. Dębiec, Mironów, Jedlice, Skrzynka, Przywodzie, Osetna, Żarnowo, Miedzyń , ul. Pyrzycka – Lipiany szkoła – 181,00 zł
2. Batowo, Nowice, Wołczyn – Lipiany szkoła – 194,00 zł
3. Krasne – Lipiany szkoła – 209,00 zł
4. Połczyno – Lipiany szkoła – 220,00 zł

Prawidłową kwotę należy wpłacać najpóźniej do 25-go dnia poprzedzającego miesiąca na konto nr 05 1240 3549 1111 0000 4432 0416.
W opisie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz relację (skąd - dokąd).
Osoby spóźnione z opłatą będą musiały zapłacić za bilet jednorazowy u kierowcy w autobusie.