hejtW dniu 02.03.2023 r. uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w spotkaniu na temat hejtu. Profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach p. Agnieszka Szymańska oraz psycholog szkolny p. Renata Rostkowska poruszyły zagadnienia takie jak odpowiedzialność prawna hejtera, skutki cyberprzemocy dla ofiary oraz działania możliwe do podjęcia przez świadka zdarzenia. Temat ważny, potrzebny i niestety cały czas aktualny.