lukowskii001

W imieniu naszych czytelników i własnym dziękujemy panu Robertowi Łukowskiemu za przekazanie książek na rzecz biblioteki. Zapraszamy do lektury.

Bibliotekarze