Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług – dostawa posiłków do szkoły celem zapewnienia żywienia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku szkolnym 2022/2023