image000000 7880C9B45 170B AC72 E3F5 F8C9CF93A8F1Parada Schumana odbyła się w klasach I- III pod hasłem "Kocham Cię Polsko". Jednym z elementów parady był turniej pod takim samym tytułem. Uczniowie na poziomach klas prezentowali swoją wiedzę o Polsce i symbolach narodowych.