W obecnym roku szkolnym Zespół Szkół w Lipianach przystąpił do współpracy w gronie Zachodniopomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Rozwijające się przez lata na świecie i w Polsce sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, przynoszą dobre efekty wychowawcze, a ich idee wpisują się w priorytety dotyczące kształcenia, wychowania i profilaktyki. Szkoły i przedszkola należące do sieci tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań. Przynależność do sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla szkoły, a jednocześnie zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami i przedszkolami w województwie zachodniopomorskim czy też w Polsce.

Natalia Cieślak