Rada Rodziców Zespołu Szkół w Lipianach na posiedzeniu dnia 23 września 2021 r. ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2021/2022. Bez względu na typ szkoły, w której uczy się dziecko, podstawowa składka wynosi 35 zł. Jeśli w Zespole Szkół uczy się więcej niż jedno dziecko z rodziny, składka jest obniżona według następującego wzoru:

35 zł – jedno dziecko

30 zł – przy dwójce dzieci

25 zł – przy trójce i więcej dzieci