Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice

W związku z pismem OKE w Poznaniu informuję, że nastąpiła zmiana daty wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 9 lipca 2021 r. na terenie szkoły (miejsce uzależnione od warunków pogodowych) odbędzie się odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zdających z klasy VIII A zapraszam o godzinie 12.00, a z klasy VIII B o godzinie 12.30.

Proszę zaopatrzyć się w maseczkę ochronną i długopis.

Zaświadczenie może odebrać osobiście zdający lub jego rodzic w ww. terminie lub w innym dniu powszednim (po 9.07.2021) w godzinach 7.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zdający mają dostęp do swoich wyników od dnia 2 lipca od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od wychowawcy loginu i hasła. 

Dorota Chrobrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach