We wtorek 22 czerwca, odbyło się przedstawienie profilaktyczne dla dzieci z gr.0 oraz dla uczniów z klas nauczania wczesnoszkolnego pt. „Królewna Śnieżka- bajka inaczej”, w której ukazane zostały konsekwencje sięgania po środki uzależniające.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki finansowemu wsparciu z Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach.
Podejmowane działania mają na celu ostrzeganie dzieci i młodzież przed wejściem w kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz innymi środkami powodującymi uzależnienia, jak również zachęcanie młodych ludzi do spędzania czasu w korzystnych i bezpiecznych dla nich formach.

Joanna Sulżyc