dopalacze005F320CB1C 303F 0DEC 5162 4297D7D476D9W ramach przedsięwzięcia dotyczącego profilaktyki uzależnień od narkotyków i alkoholu „Dbam o swoje ciało i umysł”, zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły pod hasłem „Narkotyki, alkohol i dopalacze to skuteczne zabijacze”. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce- Franciszek Przybylski z kl. 4b
II miejsce- Hanna Jugowicz z kl. 7a
III miejsce- Amelia Stapowicz z kl. 6a
Wyróżnienia otrzymali: Hubert Szpakowski kl. 7a, Weronika Mikołajczyk kl.3a oraz Sebastian Wróblewski kl. 3b.