W obecnym roku szkolnym w naszej szkole zostały zrealizowane dwa programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Były to warsztaty dla młodzieży klas 5- 8 SP pt. DEBATA oraz program SZKOLNEJ INTERWENCJI PROFILAKTYCZNEJ- którego odbiorcami byli nauczyciele. Celem ogólnym programu Debata jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Zajęcia w formie warsztatowej w każdej klasie trwały 3h lekcyjne i były prowadzone przez wykwalifikowanego realizatora z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Natomiast celem ogólnym programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole. Realizacja programów była możliwa dzięki wsparciu finansowemu lipiańskiej Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i przebiegła pomyślnie, pomimo trudnych warunków pandemicznych.

Dorota Boguszewska - pedagog szkolny