14FD47BD14 9647 34FA 26FC EBE9DF7DF229Jak co roku przedstawiciele Zespołu Szkół w Lipianach: zuchy, harcerze wraz z Panią Dyrektor Dorotą Chrobrowską i wicedyrektor Anetą Bińkowska uczcili Świeto Konstytucji 3 Maja składając symboliczną wiązankę pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego.