brylantowy jubileusz zs002710C973B 7A64 E07A 05F8 680B2C6DAA91W tym roku nasza szkoła obchodzi 75 lat powstania. Uczniowie klas 0-3 od 24 do 30 września świętowali jubileusz szkoły biorąc udział w różnych zadaniach mających na celu upamiętnienie tego wydarzenia. Każda klasa przygotowała litery tworzące napis przypominający o jubileuszu, dzieci wykonały olbrzymią laurkę dla szkoły, każdy mógł złożyć życzenia wypisując je na kartkach. Ostatnim zadaniem była konkursowa  praca plastyczna pt." Szkoła za 75 lat". Wszystkie prace zostały wywieszone w budynku nauczania wczesnoszkolnego, a autorzy najciekawszych otrzymali nagrody. Do pomocy w dekoracji włączyły się także zuchy " Promyczki", które namalowały tort urodzinowy. Każda klasa otrzymała dyplom udziału w obchodach Brylantowego Jubileuszu Szkoły.

Beata Fras