Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Ze względu na ograniczenia związane z bezpieczeństwem w czasie pandemii COVD-19 oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, informuję, że wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. według określonego harmonogramu.

Miejsce – plac apelowy przy budynku nr 2 (czerwonym)

Wejście – przez bramę od ul. Szkolnej

Klasa VIII a – godzina 13.00 - proszę wziąć ze sobą długopis

Klasa VIII b – godzina 13.30 - proszę wziąć ze sobą długopis

Bardzo proszę  rodziców o zabezpieczenie dzieci w maseczki ochronne.

Marzena Tańska
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Lipianach