akademia przedsiebiorczosci00127B9155D 8138 DEA3 4114 A963FD950FD1W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 2a SP realizowali innowację pedagogiczno-metodyczną pt. "Akademia przedsiębiorczości". Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, jako zajęcia dodatkowe w ramach koła zainteresowań. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości oraz motywowanie ich do samodzielnego i kreatywnego wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce. W czasie trwania innowacji dzieci rozwijały podstawowe funkcje poznawcze, umiejętności społeczne i kompetencje miękkie. Realizowali zajęcia poprzez zaznajomienie z zagadnieniami ekonomii i marketingu. Uczniowie poznali:
– historię pieniądza oraz jego funkcje i rodzaje
– popyt i podaż w gospodarce rynkowej
– różne zawody i branże gospodarki polskiej
– reklamę jako narzędzie marketingowe
– sposoby i zasady oszczędzania
– gry ekonomiczne (Monopoly, EuroBusiness, Farmer).
Zajęcia z przedsiębiorczości dla młodszych dzieci to w polskich szkołach wciąż nowość, dlatego zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród najmłodszych uczniów i będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.