hubert szpakowski 6aCA292F28 D548 917D 87D9 62EA8847DCB2Zakończył się konkurs plastyczny dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach pt.:

„Alkohol, narkotyki, dopalacze to skuteczne zabijacze”.

 Laureatami konkursu zostali:

W kategorii klas 0- III

Miejsce I- Natalia Trojanowska 3b

Miejsce II- Sebastian Wróblewski 2b

Miejsce III- Hanna Szpakowska 0b

Wyróżnienia za prace plastyczne otrzymują Rafał Waliłko 2c oraz Antonina Dykiert 2c.

W kategorii klas IV- VIII

Miejsce I- Hubert Szpakowski 6a

Miejsce II- Piotr Trojanowski 6b

Miejsce III- Laura Borys 7a

Wyróżnienie za pracę plastyczną otrzymuje Michał Dykiert 5b.

Organizatora konkursu wsparła Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipanach.