img 20200601 wa0013195E189D 2C31 56CE A588 0C711FE42C03W tym roku szkolnym uczniowie klasy 1a brali udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym "Lekturki spod chmurki". Projekt składał się z trzech modułów. Ukończenie każdego dawało możliwość przejścia do następnego. Moduł trzeci dzieci zakończyły zdalnie, tym samym zdobywajac certyfikat ukończenia projektu. Ostatni etep zakładał przeczytanie wiersza J. Brzechwy " Pomidor" oraz wykonanie 4 zadań. Sporządzenie plakatu,  zaprezentowanie rewii mody,  zrobienie sylwety bohatera oraz wystawienie teatrzyku. Brawo???