Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Lipianach w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 (wynikające ze statutu szkoły)

zajecia pozalekcyjne

(zajęcia pozalekcyjne znajdują się na stałe w zakładce - STREFY / STREFA UCZNIA / ZAJĘCIA POZALEKCYJNE)