eko new

22 kwietnia tradycyjnie w Międzynarodowym Dniu Ziemi rozpoczęła się kolejna edycja Akcji Sprzątania Świata - Polska. Lipiańskie zuchy " Promyczki", uczniowie z Koła Wolontariatu Akcyjnego oraz Samorządu Uczniowskiego również przystąpili do tej akcji. Dzieci i młodzież wysprzątały część promenady przy ul. Okrzei, Skwer Piwowarów i Park Młodzieży. Uczniowie dali przykład jak dbać o nasze środowisko.

EKOPRACOWNIA dofinansowana ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 45000 zł.

ekopracownia