Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się dnia 1 września 2014 r. o godzinie 10.00
na boisku Zespołu Szkół w Lipianach.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich uczniów i rodziców.

 

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 29 SIERPNIA 2014 R.
O GODZINIE 10.00

OGŁOSZENIE

Spotkania rodziców uczniów klas I SP i grup przedszkolnych z wychowawcami odbędą się dnia 26 sierpnia 2014 r. o godzinie 17.00 w pracowniach w budynku edukacji wczesnoszkolnej ZS w Lipianach. Listy klas pierwszych i grup przedszkolnych będą do wglądu od 20 sierpnia 2014 r. u Dyrektora ZS w Lipianach.

W dniach 27 i 28 sierpnia 2014 r. w godzinach 10.00 – 13.00
w Zespole Szkół w Lipianach odbędą się dni otwarte oddziałów przedszkolnych. Serdecznie zapraszam rodziców ze swoimi pociechami.

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach
Dorota Chrobrowska

 

Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach
w roku szkolnym 2014-2015 znajduje się w sekretariacie szkoły.

Uwaga!
Kandydaci powinni potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Lipianach
do dnia 08 lipca 2014 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia egzaminów gimnazjalnych.

 

 

dyskusyjna noc filmowa 1 20140702 1017824263W nocy z 6 na 7 czerwca już po raz drugi odbyła się w naszej szkole Dyskusyjna Noc Filmowa – impreza kulturalno dydaktyczna, która zgromadziła kinomanów zarówno z naszego gimnazjum jak i LO.
Ideą, która przyświecała organizatorom Dyskusyjnej Nocy Filmowej było zapoznanie uczniów z wybitnymi dziełami kina polskiego i światowego, przygotowanie uczniów do korzystania z dóbr kultury oraz kształcenie umiejętności świadomego wyboru dóbr kultury.
Po obejrzeniu każdego z filmów uczniowie zachęcani byli do wzięcia udziału w dyskusji podczas których podejmowaliśmy etyczne i moralne aspekty życia. Każda z dyskusji była okazją do konfrontacji poglądów ucznia z wiedzą i poglądami nauczyciela, rozwijania umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, umiejętności słuchania innych oraz kulturalnego wyrażania swoich poglądów.
Celem organizatorów był również dobór takich filmów, po obejrzeniu których nasi uczniowie mogliby skonfrontować poglądy swoje i twórców filmów na temat uczciwości, szacunku, w tym szacunku do osób niepełnosprawnych, dbania o własne zdrowie oraz pielęgnowania przyjaźni i miłości.
Dzieląc całą noc wspólny kawałek podłogi, nasza młodzież uczy się koleżeństwa. Pomimo niedogodności i zmęczenia uczniowie dbają o prawidłowe relacje między sobą, szanują i akceptują innych, potrafią godzić dobro własne z dobrem innych.

button galeria

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA DLA PIERWSZOKLASISTY

 • TORNISTER
 • KLEJ W SZTYFCIE (2 sztuki)
 • ZESZYTY W TRZY LINIE
 • TAŚMA KLEJĄCA
 • ZESZYTY W KRATKĘ
 • TECZKI TEKTUROWE (2 sztuki)
 • DZIENNICZEK
 • NOŻYCZKI
 • OKŁADKI I NAKLEJKI (na zeszyty i książki)
 • GUMKA DO ŚCIERANIA (myszka)
 • PLAN LEKCJI
 • PATYCZKI
 • PIÓRNIK
 • LICZYDŁO
 • OŁÓWKI (4 sztuki)
 • SKOROSZYT DO WPIĘCIA
 • TEMPERÓWKA
 • KOPERTY (10 sztuk)
 • LINIJKA
 • RYZA BIAŁEGO PAPIERU
 • KREDKI (bambino i ołówkowe)
 • KOSZULKI PRZEZROCZYSTE (20sztuk)
 • FLAMASTRY I PISAKI
 • KALKA TECHNICZNA
 • FARBY PLAKATOWE I AKWARELE
 • PAPIER KOLOROWY (krepina)
 • PĘDZLE (cienki i gruby)
 • STRÓJ NA WYCH. FIZYCZNE
 • PLASTELINA
 • WOREK NA BUTY
 • BLOK RYSUNKOWY BIAŁY (2sztuki)
 • OBUWIE NA ZMIANĘ
 • BLOK KOLOROWY (2 sztuki)

W poniedziałek 23 czerwca odbył się konkurs z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla klas III SP, zorganizowany przez panią Martę Malanowską i panią Joannę Sulżyc. Uczniowie wcześniej brali udział w zajęciach, na których zdobywali wiadomości i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy III a. Nagrodą były zdrowe owoce dla całej klasy.