Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

 

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie - ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej.:

 

załączniki:

1. Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w kl. I Liceum Ogólnokształcącego, zakres podstawowy, załącznik nr 1.

2. Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum, załącznik nr 2.