Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

W dniu 4 listopada dokonano odbioru robót budowlanych i przekazano do eksploatacji szkolny plac zabaw realizowanego przy dofinansowaniu z rządowego program "Radosna szkoła" - uzyskując dotację w wysokości 115.450,00 zł. Warto dojrzeć długofalowe korzyści, jakie niosą ze sobą założenia programu. Organizowanie warunków do aktywności fizycznej i kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów są ważnymi zadaniami współczesnej szkoły. Prace budowlane wykonała firma "Madex" z Barlinka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Życzymy dzieciom przyjemnej i bezpiecznej zabawy.

plac zabaw 00plac zabaw 01

plac zabaw 02plac zabaw 03