Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

baner LO new

                   ARR Logo-transparent                  Flag of Europe

owoce i warzywa 2 20151105 1600883899Po raz kolejny Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny bierze udział w programie „Owoce w i warzywa”. Dzieci będą otrzymywały w I półroczu nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym tj. konkursy, quizy, wystawy, pogadanki.

button galeria

 

 -------------------------------------------------------

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej w Lipianach w ramach programu „Owoce w szkole” na mocy decyzji OT Agencji Rynku Rolnego projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w każdym tygodniu od 2.02.2015r. do 19.06.2015r. będą nieodpłatnie otrzymywać w I semestrze 2014/2015 roku świeże porcje owoców i warzyw, co najmniej 2 porcje owocowo - warzywne ale nie więcej niż 3 porcje zgodnie z obowiązującym sposobem udostępniania.

 -------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa została przez OT ARR wpisana na listę szkół zgłoszonych do udziału w programie „Owoce w szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Uczniowie z klas grup „0” i  I – III będą nieodpłatnie otrzymywać w I semestrze 2014/2015 roku świeże porcje owoców i warzyw, co najmniej 2 porcje owocowo- warzywne ale nie więcej niż 3 porcje zgodnie z obowiązującym sposobem udostępniania.

-------------------------------------------------------

 

heppening owoce23 września 2013 roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawcami wzięli udział w Happeningu pt. ”Żyj zdrowo – jedz kolorowo”. Już od rana wszyscy wykonali piękne transparenty by o 9:00 przejść w barwnym korowodzie przez ulice naszego miasta. Z pięknymi okrzykami na ustach, w kolorowych strojach owoców i warzyw zachęcali mieszkańców Lipian, by wraz z nadejściem jesieni pamiętali o zdrowym odżywianiu i aktywnym spędzaniu czasu, bo przecież sport to zdrowie!
Pod Urzędem miasta spotkali się z Burmistrzem Miasta Panem Krzysztofem Boguszewskim, który podziękował za wspaniałą inicjatywę i przypomniał dzieciom na czym polega zdrowe odżywianie, że lepiej jeść mało, a często i że 5 posiłków dziennie to optymalne rozwiązanie.
Następnie dzieci udały się do Domu Kultury na spektakl pt. Tomcio Paluszek, który zachęcał do zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Podsumowaniem Happeningu było ogłoszenie wyników na najciekawsze i najaktywniejsze promowanie zdrowego stylu życia.

 

Ogromne podziękowania dla wychowawców a przede wszystkim dla rodziców za pomoc w organizacji imprezy poprzez uszycie przepięknych strojów oraz pomoc przy wykonywaniu transparentu. Podziękowania również kierujemy do Pana Dyrektora Domu Kultury oraz pracowników za pomoc w wystawieniu bajki.
Ogromne podziękowania także dla Artystów, dla Pani Doroty Szendlermajer-Grudzińskiej, Piotrusia Tomaszkiewicza, Wojtka Schmacha i Bartka Michalczyka, za cudowny spektakl, który był idealnym podsumowaniem Akcji!

 

Organizator Małgorzata Michalczyk

 -------------------------------------------------------

Szkoła podstawowa została przez OT ARR wpisana na listę szkół zgłoszonych do udziału w programie „Owoce w szkole”. Uczniowie z klas I – III będą nieodpłatnie otrzymywać w I semestrze 2013/2014 roku świeże porcje owoców i warzyw.

owoce 04

owoce 03

owoce 01