Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Od roku szkolnego 2017/2018 uruchomiony został nowy „Program dla szkół” mający na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.
Uczniowie klas I – V naszej szkoły otrzymują w ramach tego programu owoce i warzywa (komponent owocowo – warzywny) oraz porcje mleka i produkty mleczne.
Dostawy owoców i warzyw w II półroczu 2017/2018
05.03.2018 - 09.03.2018, 12.03.2018 – 16.03.2018, 19.03.2018 – 23.03.2018, 09.04.2018 – 13.04.2018, 16.04.2018 – 20.04.2018, 23.04.2018 – 27.04.2018, 14.05.2018 – 21.05.2018, 04.06.2018 – 08.06.2018, 11.06.2018 – 15.06.2018

Dostawa „Owoców i warzyw” w II półroczu 2016/2017

21.03.2017

23.03.2017

29.03.2017

31.03.2017

4.04.2017

6.04.2017

26.04.2017

28.04.2017

9.05.2017

11.05.2017

image001

 

image002

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Nasza Szkoła po raz szósty przystąpiła do projektu. W tym roku zatwierdzony przez ARR dostawca warzyw i owoców dostarczać będzie przez 10 tygodni w I półroczu różnorodne porcje owocowo – warzywne dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów klas I – III.

yj zdrowo 1 20161017 1171047971Dnia 7 października 2016r. w Zespole Szkół w Lipianach w edukacji wczesnoszkolnej odbył się happening prozdrowotny „Żyj zdrowo”.
Akcję poprzedziło wiele działań związanych z promocją zdrowia:
- Spotkania z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej, prawidłowego odżywiania się;
- Konkurs plastyczny „Żyj zdrowo i kolorowo”;
- Dekoracja sal lekcyjnych;
- Wykonanie strojów;
- Pogadanki w klasach na temat spożywania warzyw i owoców;
W dzień imprezy na każdej przerwie na boisku szkolnym przeprowadzono zabawy ruchowe – na wesoło:
- „Skok po zdrowie”- skoki przez skakankę;
- „Stop słodyczom” – rzut do celu;
- „Jabłko na nitce” – zabawa w parach;
Za udział w zabawach dzieci otrzymywały baloniki.
Ciekawą propozycją, propagującą zdrowe odżywianie była degustacja warzyw i owoców oraz naturalnych soków owocowych.
Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce oraz rozdaniem folderów i ulotek prozdrowotnych.
Happening „Żyj zdrowo” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży naszej szkoły. Za udaną imprezę organizatorzy dziękują serdecznie wychowawcą edukacji wczesnoszkolnej, rodzicom - którzy zaangażowali się w akcję oraz pielęgniarce szkolnej p. Sofinowskiej. Podziękowanie kierujemy również Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Pyrzycach.
Do zobaczenia za rok: organizatorzy: Jolanta Schmach Liliana Nowak Dorota Szendlermajer Grudzińska.

                   ARR Logo-transparent                  Flag of Europe

owoce i warzywa 2 20151105 1600883899Po raz kolejny Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny bierze udział w programie „Owoce w i warzywa”. Dzieci będą otrzymywały w I półroczu nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym tj. konkursy, quizy, wystawy, pogadanki.

button galeria

 

 -------------------------------------------------------

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej w Lipianach w ramach programu „Owoce w szkole” na mocy decyzji OT Agencji Rynku Rolnego projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w każdym tygodniu od 2.02.2015r. do 19.06.2015r. będą nieodpłatnie otrzymywać w I semestrze 2014/2015 roku świeże porcje owoców i warzyw, co najmniej 2 porcje owocowo - warzywne ale nie więcej niż 3 porcje zgodnie z obowiązującym sposobem udostępniania.

 -------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa została przez OT ARR wpisana na listę szkół zgłoszonych do udziału w programie „Owoce w szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Uczniowie z klas grup „0” i  I – III będą nieodpłatnie otrzymywać w I semestrze 2014/2015 roku świeże porcje owoców i warzyw, co najmniej 2 porcje owocowo- warzywne ale nie więcej niż 3 porcje zgodnie z obowiązującym sposobem udostępniania.

-------------------------------------------------------

 

heppening owoce23 września 2013 roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawcami wzięli udział w Happeningu pt. ”Żyj zdrowo – jedz kolorowo”. Już od rana wszyscy wykonali piękne transparenty by o 9:00 przejść w barwnym korowodzie przez ulice naszego miasta. Z pięknymi okrzykami na ustach, w kolorowych strojach owoców i warzyw zachęcali mieszkańców Lipian, by wraz z nadejściem jesieni pamiętali o zdrowym odżywianiu i aktywnym spędzaniu czasu, bo przecież sport to zdrowie!
Pod Urzędem miasta spotkali się z Burmistrzem Miasta Panem Krzysztofem Boguszewskim, który podziękował za wspaniałą inicjatywę i przypomniał dzieciom na czym polega zdrowe odżywianie, że lepiej jeść mało, a często i że 5 posiłków dziennie to optymalne rozwiązanie.
Następnie dzieci udały się do Domu Kultury na spektakl pt. Tomcio Paluszek, który zachęcał do zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Podsumowaniem Happeningu było ogłoszenie wyników na najciekawsze i najaktywniejsze promowanie zdrowego stylu życia.

 

Ogromne podziękowania dla wychowawców a przede wszystkim dla rodziców za pomoc w organizacji imprezy poprzez uszycie przepięknych strojów oraz pomoc przy wykonywaniu transparentu. Podziękowania również kierujemy do Pana Dyrektora Domu Kultury oraz pracowników za pomoc w wystawieniu bajki.
Ogromne podziękowania także dla Artystów, dla Pani Doroty Szendlermajer-Grudzińskiej, Piotrusia Tomaszkiewicza, Wojtka Schmacha i Bartka Michalczyka, za cudowny spektakl, który był idealnym podsumowaniem Akcji!

 

Organizator Małgorzata Michalczyk

 -------------------------------------------------------

Szkoła podstawowa została przez OT ARR wpisana na listę szkół zgłoszonych do udziału w programie „Owoce w szkole”. Uczniowie z klas I – III będą nieodpłatnie otrzymywać w I semestrze 2013/2014 roku świeże porcje owoców i warzyw.

owoce 04

owoce 03

owoce 01