Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Pracownicy obsługi technicznej w Zespole Szkół w Lipianach:

  • Ryszard Felińczak - konserwator
  • Jolanta Tomczak - portier
  • Barbara Jurek - pracownik usług czystościowych
  • Teresa Felińczak - pracownik usług czystościowych
  • Grażyna Zwarycz - pracownik usług czystościowych
  • Henryka Kuźmińska - pracownik usług czystościowych
  • Elżbieta Waliłko - pracownik usług czystościowych