Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

elektromieci 1 20170629 1626739352W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły oraz ich Rodzice zebrali i oddali do utylizacji i recyklingu aż 3 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tym samym nasze miasto zostało oczyszczone z 3 ton elektrośmieci, które stanowią odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają znaczne ilości m.in. ołowiu, kadmu, chromu i berylu. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami może spowodować zatrucie gleby, wód powierzchniowych, powietrza, ludzi oraz zwierząt. Dlatego tak ważne jest oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do specjalnych punktów zbiórki, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku i recyklingu, zaś niebezpieczne substancje zostaną unieszkodliwione.
Dziękujemy wszystkim za troskę i dbałość o nasze wspólne środowisko przyrodnicze.
Elżbieta Sześciel, Marta Polaszczyk