Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

midzynarodowy dzie ziemi 2018 2 20180606 1226497645Co to jest recykling?
Jakie odpady zaliczamy do niebezpiecznych?
Co to jest dziura ozonowa?
Jakie lasy są najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza?

Na takie oraz wiele innych pytań odpowiadali uczniowie podczas przerw śródlekcyjnych w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Klasy 4-7 szkoły podstawowej przygotowały i zaprezentowały EKO - COŚ, czyli wytwór wyobraźni, stworzony z materiałów recyklingowych. Podczas prezentacji, uczniowie przekonali się, że z prostych materiałów odpadowych, można stworzyć jeszcze ciekawą zabawkę.

Uczniowie gimnazjum przypomnieli również, ile czasu musi upłynąć, aby nasze domowe śmieci uległy rozkładowi. Tak więc przybliżony czas rozkładu wynosi:
Papier – od 3 do 6 miesięcy,
Foliowa reklamówka – od 100 do 400 lat,
Puszki aluminiowe - 400 lat,
Butelka PET – 1000 lat,
Szkło – ponad 4000 lat.

Organizatorzy: Renata Łukowska, Elwira Kowalczyk, Marta Polaszczyk

elektromieci 1 20170629 1626739352W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły oraz ich Rodzice zebrali i oddali do utylizacji i recyklingu aż 3 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tym samym nasze miasto zostało oczyszczone z 3 ton elektrośmieci, które stanowią odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają znaczne ilości m.in. ołowiu, kadmu, chromu i berylu. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami może spowodować zatrucie gleby, wód powierzchniowych, powietrza, ludzi oraz zwierząt. Dlatego tak ważne jest oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do specjalnych punktów zbiórki, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku i recyklingu, zaś niebezpieczne substancje zostaną unieszkodliwione.
Dziękujemy wszystkim za troskę i dbałość o nasze wspólne środowisko przyrodnicze.
Elżbieta Sześciel, Marta Polaszczyk

ekologiczny pokaz mody 10 20170511 1159111581Ile czasu rozkładają się śmieci ?
Odpowiedzi na to pytanie udzielili nam gimnazjaliści podczas Ekologicznego Pokazu Mody, zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi.
Przebrani we własnoręcznie uszyte kreacje z folii bąbelkowej, aluminiowej, worków na śmieci, papieru do pieczenia, gazety, tapety, rolety, agrowłókniny oraz innych surowców zaprezentowali się na czerwonym dywanie jak prawdziwi modele na światowych wybiegach.
Ile czasu potrzebują teraz zaprojektowane kreacje aby się rozłożyć ? Papier od 3 do 6 miesięcy, folia bąbelkowa czy reklamówka foliowa od 100 do 400 lat.
Pozostałe odpady, które produkujemy w naszych gospodarstwach domowych rozkładają równie długo:
resztki jedzenia – 2 miesiące; guma do żucia – 5 lat; skórzane buty – 40 lat; puszki po konserwach – 100 lat; puszki aluminiowe po napojach – 400 lat; pielucha jednorazowa typu pampers – 500 lat; butelka PET – 1000 lat; szkło – ponad 4000 lat.
W dobie konsumpcjonizmu warto zatem zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o najbliższym środowisku. Aby być EKO wystarczy przecież niewiele: na początek domowa segregacja odpadów oraz pakowanie zakupów w torby wielokrotnego użytku.
Zapraszamy do naszej fotorelacji z Ekologicznego Pokazu Mody!

M. Polaszczyk, E. Kowalczyk, R. Łukowska

zbiorka

Czy wiesz, że...

Nie powinno się wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

do kosza na śmieci, ani pozostawiać w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Dlaczego?

Dlatego, że po pierwsze sprzęt ten jest bogatym źródłem

surowców nadających się do powtórnego użycia,

po drugie jest on odpadem niebezpiecznym,

zawierającym znaczne ilości ołowiu, kadmu, chromu i berylu.

Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód gruntowych,

stanowiąc zagrożenie dla środowiska,

a w konsekwencji dla zdrowia człowieka.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku,

wyrzucając taki sprzęt do śmietnika, łamiemy prawo.

 

 

Dzięki zaangażowaniu

uczniów, ich rodziców

oraz innych mieszkańców gminy Lipiany

 

w latach 2011-2015 zebraliśmy

 

13 ton 732 kg

 

zużytego sprzętu elektrycznego

 

i elektronicznego

oczyszczając tym samym

nasze najbliższe środowisko

z bardzo niebezpiecznych odpadów!