Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

baner LO new

Prezentacja szkoły, miasta i regionu przygotowana w ramach programu Comenius Activ - pobierz plik (PowerPoint.ppt)

zespol 08 zespol 07

 zespol 06 zespol 05

 zespol 04 zespol 03

kacik 01

kacik 02

projekt active comenius 1 20131207 1059922724W ramach realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego Active Comenius siedmioro uczniów klasy I i II naszego liceum w dniach 17-23 listopada 2013r. uczestniczyło w wizycie roboczej w Katanii na Sycylii. Opiekunami grupy były nauczycielki ZS w Lipianach panie M.Dębecka i D.Bąk. Wraz z uczniami ze szkoły partnerskiej w Turcji wzięli  udział w warsztatach artystycznych oraz zajęciach z komunikacji pozawerbalnej.  Uczniowie zwiedzili Katanię i jej historyczne obiekty z czasów bizantyjskich, rzymskich i greckich. Uczestniczyli także w wycieczce do Taorminy. Najbardziej oczekiwaną  atrakcją była wycieczka na Etnę-największy czynny wulkan Europy. Wizyta zaowocowała poszerzeniem umiejętności językowych. Uczniowie wzbogacili wiedzę o kulturze krajów partnerskich oraz nawiązali nowe znajomości i przyjaźnie.

 button galeria

warsztaty w projekcie comenius active 10 20131028 175701769721 października uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach „Autoprezentacja dla uczniów”. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Klimek, aktorka teatru „Pleciuga” i trenerka Salonu Edukacyjnego „Empiria”. Uczestnicy zapoznali się z zasadami zastosowania elementów komunikacji pozawerbalnej istotnych w kontaktach interpersonalnych. Ćwiczenia praktyczne dotyczyły gestów (m.in. używanych przy powitaniu), utrzymywania właściwej postawy ciała, intonacji głosu i tempa mowy. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków projektu Comenius ACTIVE, jednak zdobyte tam wiedza i umiejętności przydadzą się każdemu licealiście zarówno podczas egzaminów ustnych jak i w życiu zawodowym.

button galeria

DSC01821Projekt ACTIVE, na który pozyskano 20 000 euro od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będzie realizowany od września 2013 do lipca 2015. Liceum Ogólnokształcące w Lipianach jest międzynarodowym koordynatorem tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy jeszcze sześć szkół z krajów europejskich – Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Turcji, Reunion – terytorium zamorskiego Francji oraz Rumunii.

Projekt „Active Communication Training in Vocational Education” ma na celu kształtowanie umiejętności przydatnych uczestnikom w momencie wkraczania na krajowy i europejski rynek pracy. Działania w projekcie będą pozwalały na poznawanie elementów komunikacji pozawerbalnej w kontekście podobieństw i różnic w kulturach krajów partnerskich.Wiedza ta będzie wykorzystana do praktycznych ćwiczeń i zadań związanych z miejscem pracy.W rezultacie uczestnicy będą umieli zachować się w różnych sytuacjach zawodowych, gdzie potrzebna jest umiejętność właściwego komunikowania się.

Czytaj więcej: Lipiańskie LO po raz drugi w programie Comenius