Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

warsztaty w projekcie comenius active 10 20131028 175701769721 października uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach „Autoprezentacja dla uczniów”. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Klimek, aktorka teatru „Pleciuga” i trenerka Salonu Edukacyjnego „Empiria”. Uczestnicy zapoznali się z zasadami zastosowania elementów komunikacji pozawerbalnej istotnych w kontaktach interpersonalnych. Ćwiczenia praktyczne dotyczyły gestów (m.in. używanych przy powitaniu), utrzymywania właściwej postawy ciała, intonacji głosu i tempa mowy. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków projektu Comenius ACTIVE, jednak zdobyte tam wiedza i umiejętności przydadzą się każdemu licealiście zarówno podczas egzaminów ustnych jak i w życiu zawodowym.

button galeria