Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Zarządzenie nr 8/2019

dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z uczniowskich szafek szkolnych

oraz

Regulamin korzystania z uczniowskich szafek szkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi

im. K. Makuszyńskiego w Lipianach

(adobe reader.pdf)