Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.
Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom, oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem
Anna Zalewska                                 
Minister Edukacji Narodowej            

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki:
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (doc)
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (pdf)
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (doc)