Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Zarządzenie nr  5/2019
Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół w Lipianach w roku szkolnym 2019/2020

- plik (adobe reader.pdf)

 

Zarządzenie nr  7/2019
Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Zespole Szkół w Lipianach w roku szkolnym 2019/2020

- plik (adobe reader.pdf)

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.09.2013r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych)

Szkolna uroczystość (lekcje skrócone)

14.10.2013r.

11.10.2013r.

3.

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny (piątek)

01.11.2013r.

4.

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny (poniedziałek)

11.11.2013r.

5.

Wigilia w klasach; wigilia pracownicza (piątek; lekcje skrócone)

20.12.2013r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2013-31.12.2013r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych (zajęcia opiekuńcze dla uczniów; szkolenia dla nauczycieli)

02.01-03.01. 2014 r.

8.

Święto Trzech Króli (poniedziałek)

06.01.2014r.

9.

Zakończenie I semestru

19.01.2014r.

10.

Ferie zimowe

17.02 – 02.03.2014r.

11.

Dzień Projektów Edukacyjnych w gimnazjum; Święto Wiosny w SP

21.03.2014r.

12.

Rekolekcje wielkopostne

ustali Kuria

13.

Sprawdzian w SP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP

Dodatkowy termin

01.04.2014r.

03.06.2014r.

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04 – 22.04.2014r.

15.

Egzaminy gimnazjalne: termin właściwy / termin dodatkowy

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

(W terminie właściwym – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I i II gimnazjum)

 

 

23.04.2014 / 02.06.2014

24.04.2014 / 03.06.2014

25.04.2014 / 04.06.2014

16.

Zakończenie zajęć klasy III LO

25.04.2014r.

17.

Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja – dni ustawowo wolne od zajęć

1 i 3.05.2014r.

18.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (obowiązują zajęcia opiekuńcze; szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej)

02.05.2014r.

19.

Egzaminy maturalne (pisemne i ustne):

Terminy dodatkowe

Dni wolne dla uczniów I i II LO

05 – 30.05.2014r.

02 – 18.06.2014r.

05 – 07.05.2014r.

20.

Dzień Europejski – „Parada Schumana”

09.05.2014 r.

21.

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

19.06.2014 r.

22.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (obowiązują zajęcia opiekuńcze; Rada klasyfikacyjna)

20.06.2014 r.

23.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

27.06.2014 r.