Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

INFOGRAFIKA (adobe reader.pdf)

ANEKS NR 1 DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU (adobe reader.pdf)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych III 184. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (adobe reader.pdf)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184 - RODO (adobe reader.pdf)

POLISA (adobe reader.pdf)

OFERTA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH (adobe reader.pdf)

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU (adobe reader.pdf)

Wniosek - zwrot kosztów dojazdu do lekarza (adobe reader.pdf)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (adobe reader.pdf)