Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH


27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
Odbędą się egzaminy z języka polskiego i matematyki:
Część pisemna o godz. 9.00
Część ustna o godz. 10.30
28 sierpnia 2018 r. (wtorek)
Odbędą się egzaminy z języka angielskiego:
Część pisemna o godz. 9.00
Część ustna o godz. 10.30

Uczniowie zobowiązani są do odbioru wymagań egzaminacyjnych od nauczycieli lub w sekretariacie szkoły.