Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

baner LO new

tydzie przeciwko przemocy i agresji 47 20180221 1377907622
„Przemoc jest straszna. Przemoc to choroba.
Okrutne czyny, czasem nawet słowa.
Ogarnia wszystkich winnych i bez winy.
Nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny”.

W dniach 14 – 20 lutego 2018r. w naszej szkole odbył się „TYDZIEŃ PRZECIWKO PRZEMOCY I AGRESJI”. Program „STOP HEJTEROM I AGRESJI” miał na celu eliminowanie i ograniczanie zachowań społecznie niepożądanych – agresji i przemocy, wypracowanie skutecznych sposobów obrony oraz klasowych zasad i umów zapobiegających przemocy, wzrost samoświadomości i odpowiedzialności za własne czyny, zwiększenie wrażliwości na krzywdę̨ innych oraz rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy.

W akcji udział wzięli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Lipianach, poczynając od grup przedszkolnych a kończąc na liceum ogólnokształcącym.
Rozpoczęliśmy 14 lutego od DNIA UŚMIECHU, w którym dominował kolor żółty wyrażający radość i naszą życzliwość. Podsumowany został konkurs na ORDER UŚMIECHU. Tytuł laureata zdobyli Franciszek Przybylski z klasy Ib oraz Klara Ziobrowska z klasy IVc.
W czwartek w naszej szkole uczniowie oraz nauczyciele ubrani na biało manifestowali w ten sposób swój sprzeciw wobec agresji i przemocy. Uczniowie prezentowali swoją twórczość. Jedni wyśpiewali nam swój apel w piosenkach inni chwalili się swoim talentem poetyckim tworząc wiersze na temat związany z przeciwdziałaniem agresji (przesyłane mailowo koordynatorce).
Piątek to dzień POMYSŁOWYCH KREACJI. Uczniowie zaprojektowali i zaprezentowali kreację, które odzwierciedlały „postawę krzyczącą przeciwko agresji, hejtowi i przemocy”.
Pomysłowe stroje towarzyszyły nam jeszcze w poniedziałek, podczas DNIA BEZ WULGARYZMÓW. Tego dnia na drzwiach pracowni zawisły hasła i sentencje zachęcające do poszanowania języka ojczystego i kulturalnego wysławiania się. Odczytany został także Apel o docenianiu piękna naszego języka.
Na zakończenie TYGODNIA PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY wyruszyliśmy w barwnym korowodzie ulicami naszego miasta.  Zachęcaliśmy mieszkańców Lipian do przyłączenia się do naszej akcji. Podczas HAPPENINGU rozdawane były ulotki nakłaniające do reagowanie na przejawy agresji. Uczniowie klasy IVc wykonali „taniec przemocy”, który zakończył się dzięki Iskierce przekazanej przez wszystkich uczniów szkoły zgromadzonych wokół Placu Wolności – „Zło dobrem zwyciężaj”.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie w tak wiele inicjatyw towarzyszących całemu projektowi, który zakończy się uroczystym podsumowaniem… już niebawem 

Koordynatorzy
Marta Malanowska
Małgorzata Michalczyk