biegamy dla kobiet

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy aktywnie włączyli się w akcję „W marcu biegamy dla kobiet”. Wspólnie wybiegaliśmy wymagany dystans a także wspomogliśmy finansowo Fundację Onkologiczną „Życie z rakiem”.
Dziękujemy