Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

ciepo z wntrza ziemi 1 20141207 1435234390W grudniu uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wraz z nauczycielami geografii i biologii – panią Renatą Łukowską oraz Martą Polaszczyk odwiedzili działającą od 1997 roku ciepłownię geotermalną w Pyrzycach. Dzięki gościnności pracującej tam załogi, nasza młodzież dowiedziała się, w jaki sposób wykorzystuje się gorące wody z wnętrza Ziemi, zwiedziła ciepłownię oraz brała udział w ciekawych konkursach.
Ciepłownia miejska w Pyrzycach jest praktycznie pierwszą w Europie, która na skalę przemysłową wykorzystuje ciepło solankowych wód termalnych wydobywanych z warstw złożowych zbudowanych z piaskowca. Proces technologiczny polega na wydobyciu gorącej solanki, przetłoczeniu jej przez wymienniki ciepła i ponownym zatłoczeniu do górotworu (ziemi). W wymienniku ciepła solanka, o temperaturze 61°C oddaje swoje ciepło sieciowej wodzie grzejnej i ponownie wraca na głębokość 1640 m schłodzona do około 35°C. Woda sieciowa z kolei trafia do grzejników w pyrzyckich domach. Zimą podczas mrozów woda w grzejnikach musi być wyższa od temperatury solanki, dlatego zainstalowano tu pompy ciepła i szczytowe kotły gazowe.
Pyrzycka solanka, jako że cechuje się wysoką zawartością jodków, bromków, żelaza, manganu oraz kwasu metaborowego, wykorzystywana jest również w celach leczniczych. W centrum miasta znajdują się dwie mini-tężnie, które wykorzystują walory solanki – mieszkańcy i turyści chętnie odpoczywają przy tężniach, wokół których panuje swoisty mikroklimat wypełniony jonami soli.

Energia wód geotermalnych na świecie używana jest, w zależności od jej temperatury do produkcji prądu elektrycznego (200°C), przetwórstwa spożywczego (120°C), ogrzewania pomieszczeń (80°C), w rekreacji do ogrzewania basenów kąpielowych (40°C), przy hodowli ryb ciepłolubnych (20°C). Większość zasobów wód termalnych występujących na terenie Polski nie przekracza temperatury 100°C, co jednoznacznie określa możliwości ich wykorzystania.
Polska, mimo że posiada bardzo dobre warunki geotermalne (80% powierzchni kraju leży na terenach geotermalnych) to jednak są one obecnie mało wykorzystywane. W naszym kraju czynnych jest pięć obiektów przetwarzających energię wnętrza Ziemi. Są to: Geotermia Podhalańska, Geotermia Pyrzyce, Geotermia Mazowiecka, Geotermia Uniejów oraz Geotermia Stargard Szczeciński.
Dzięki wykorzystaniu ciepła wód termalnych, w Pyrzycach od roku 1997 zmniejszyła się emisja dwutlenku siarki prawie o 100%, o 97% tlenków azotu, a tlenki węgla i popioły lotne zredukowano o ponad 99%.
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest nie tylko przyjazne dla środowiska i ludzi ale staje się też koniecznością, gdy konwencjonalne paliwa ulegają wyczerpaniu.

button galeria